Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 437
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,471,775
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
[2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3268 คน
การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ
       ด้วย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ ดังนี้
๑. นายจ้างต้องนำส่งเงินสมทบและยื่นแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ให้แก่สำนักงานประกันสังคม  ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้
๒. หากนายจ้างไม่นำส่งแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นายจ้างต้องชำระไม่เกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากชำระเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือน โดยจะคิดเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๔. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้นายจ้างนำส่งภายในวันที่  ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ หากนำส่งเงินสมทบล่าช้ากว่ากำหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน เช่น เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
- นำส่งเงินสมทบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑๕ วัน
- นำส่งเงินสมทบวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑ เดือน ๓ วัน

ที่มา : บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูปCopyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY