Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 172
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,671
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  Tips&Law
จุดเวลาความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับการขยายออกไป ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
[9 กันยายน 2557 06:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3528 คน
การฝากขาย
จุดเวลาความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับการขยายออกไป ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

               
            
             1.1.ต้องเป็นสัญญาตัวการตัวแทนเพื่อขายสินค้า โดยตัวแทนได้รับค่าตอบแทน หรือค่าบำเหน็จจากตัวการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตั้งตัวแทน

             1.2.ต้องจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นสัญญาที่ตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภท
 
             1.3.ตัวการและตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
       
             1.4. ตัวการและตัวแทนต้องเก็บรักษาต้นฉบับตั้งตัวแทนไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

             1.5. ตัวการต้องแจ้งสัญญาตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากรภายใน 15 วัน นับแต่วันทำสัญญาตั้งตัวแทน ณ สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ ที่สำนักงานตั้งอยู่
 
             1.6. ตัวแทนต้องจัดทำรายงานสินค้า และวัตถุดิบ โดยให้จัดทำแยกต่างหากจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบของตัวแทน

             1.7. ตัวการจะส่งต้องมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้วเท่านั้น  ความรับผิดชอบในการเสียแบบภาษีมูลค่าเพิ่มจึงจะเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ

             1.8. ตัวแทนต้องออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร


.....แหล่งที่มาจาก  บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย  จำกัด
......
Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [9 กันยายน 2557 06:42 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY