Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 170
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,669
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  Tips&Law
ผนึกกำลัง ครั้งใหญ่ บัญชี ศรีปทุม ร่วมจับมือ 60 สถานประกอบการ เพื่อพัฒนานักบัญชี
[9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 977 คน
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเปิดประวัติศาสตร์ จับมือ 60 สถานประกอบการ เพื่อผลักดันนักศึกษาในการรับนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ด้านสหกิจศึกษา การพัฒนาบุคลากร การทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการวิจัย เพื่อรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมโอกาสให้นักศึกษา ได้มีสถานที่ฝึกงานและทำงาน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการลงนามในครั้งนี้ ณ บัวหลวงแกนด์รูม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560.
 

 
ที่มา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ข่าวสารจาก บจก.รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย       
        
Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY