Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 427
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,213,705
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 ธันวาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  Tips&Law
สรุปภาษีซื้อต้องห้าม
[30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 148599 คน

    สรุปภาษีซื้อต้องห้าม

ปัญหา ขอคืนได้/เครดิตได้ ห้ามขอคืนแต่เป็นค่าใช้จ่ายได้ ห้ามขอคืนและห้ามเป็นค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
1.ใบกำกับภาษี        
1.1 ได้รับใบกำกับภาษีในเดือน
ภาษีอื่น แต่ไม่เกิน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี
      กค 0811/ว.5254
ลว. 1 พ.ต.41 
1.2 ใบกำกับภาษีที่พิสูจน์ได้ว่าได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว        กค 0811/105
ลว. 1 มิย.41
1.3 ใบเสร็จรับเงินศุลกากรระบุเดือนมีนาคม ได้รับในเดือนเมษายน        กค 0811/2619
ลว. 23 มีค.42
1.4 ใบกำกับภาษีเป็นชื่อบริษัทแต่ค่าใช้จ่ายในใบกำกับได้รวมของบริษัทในเครือ        กคค 0802/พ.3205
ลว. 26 ก.พ.39
1.5   ใบกำกับภาษี ไม่มีคำว่า" มหาชน"       กค 0802/พ.4575
ลว. 21 มี.ค. 39
1.6  บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ได้รับใบกำกับภาษี  เป็นชื่อเดิม        กค 0802/พ.4945
ลว. 27 มี.ค. 39
 
1.7  ใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า  น้ำประปาเป็นชื่อของผู้ให้เช่า    
       แต่ผู้เช่าเป็นผู้จ่าย    
      กค 0802/พ.9826
ลว. 21มิ.ย. 2539
1.8  ใบกำกับภาษีใช้อักษร        ย่อ "Ltd."           กค 0802/พ.334
ลว. 9 ม.ค. 39
1.9   ใบกำกับภาษีมีรายการ   มากกว่ากฎหมายกำหนด            กค 0802/พ.5358
ลว. 3 เม.ย. 39
มาตรา 86/4    
1.10  คำว่า"ใบกำกับภาษี"ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำด้วย  ระบบคอมพิวเตอร์           กค 0802/พ.5984
ลว. 17 เม.ย 39
 
1.11 ใบกำกับภาษีเป็นเอกสาร ฉบับแรก แต่มีคำว่า  "เอกสารออกเป็นชุด"         กค 0802/พ.8228
ลว. 27 พ.ค.39
 
1.12 ใบกำกับภาษีระบุสถานที่ก่อสร้าง          กค 0811/0026
ลว. 3 ม.ค. 40
1.13 ใบกำกับภาษีแก้ไขรายการราคาต่อหน่วย           กค 0811/พ.08488
ลว. 11 มิ.ย. 41
1.14 ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ซื้อว่า "สด"          กค 0811/พ.519
ลว. 12 เม.ย. 42
 1.15 ใบกำกับภาษีไม่ระบุ คำว่า "แขวง"       กค 0811/พ.05369
ลว.  8 มิ.ย. 42
 1.16 ใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ผู้ซื้อ ไม่ถูกต้องจากเลขที่ 33/48 เป็น 33/45       กค 0811/พ.1131
ลว. 9 ส.ค. 42 
 1.17 ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ซื้อว่า "ประเทศไทย"แต่ไประบุว่า"Thailand"       กค 0811/2154
ลว. 20 มี.ค. 43 
 1.18 พิมพ์แก้ไขเลขที่รหัสสาขา       กค 0811/พ.5045
ลว. 19 มิ.ย. 43 
 1.19 ใบกำกับภาษีตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ กรอกด้วยคอมพิวเตอร์
           แต่วันที่เขียนด้วยหมึก
      กค 0811/พ.6195
ลว. 27 ก.ค. 43 
 1.20 ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 ออกด้วยเครื่องบันทึก การเก็บเงิน
          หากรายการ ตามมาตรา 86/4(1)และ(2) ได้พิมพ์หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบ       คอมพิวเตอร์
      กค 0811/พ.05488
ลว. 7 พ.ค. 41 
 1.21 ไม่มีคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ และ ไม่มีลายเซ็นต์ผู้มอบอำนาจ       กค 0811/พ.05488
ลว. 7 พ.ค. 41 
 1.22 ใบกำกับภาษีที่ได้รับไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ ออกใบกำกับภาษี
      กค 0811/พ.4278
ลว. 4 พ.ค. 41 
 1.23 คำว่า"ใบกำกับภาษี"และชื่อที่อยู่ของผู้ออก ใบกำกับภาษี
ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์
       กค 0811/พ.6195
ลว. 27 ก.ค. 43
 1.24 ใบกำกับภาษีเงินทดรองจ่าย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของตนเองและ
บริษัทในเครือ
      กค 0811/14064
ลว. 15 ต.ค. 40 
 1.25 ใบกำกับภาษีไม่ระบุ "แลขประจำตัวผู้เสียภาษี"       กค 0811/พ.09115
ลว. 25 มิ.ย. 41 
 2. สวัสดิการพนักงาน        
 2.1 เครื่องแบบพนักงาน       กฎกระทรวงฉบับที่126  
 2.2 จัดให้มีอาหารเครื่องดื่มฟรี       ประกาศฯ ฉบับที่ 40 
 2.3 เลี้ยงปีใหม่พนักงานประจำปี        
 2.4 ให้รางวัลแก่ลูกจ้างดีเด่น        
 2.5 ค่าสมาชิกกอล์ฟ ของนิติบุคคล แต่ผู้บริหารนำไปเล่น        
 2.6 บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับรถยนต์พนักงาน        
 2.7 พนักงานป่วยบริษัทซื้อกระเช้าไปเยี่ยมพนักงาน        
 2.8 ซื้อของขวัญให้แก่พนักงาน       กค 0811/พ.1161
ลว. 19 ส.ค. 45 
 3. ส่งเสริมการขาย        
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการสาธิตสินค้า เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร       กค 0811/904
ลว. 14 พ.ค. 41 
 3.2 ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า       กค 0811/พ.6945
ลว. 25 ธ.ค. 39 
 3.3 ได้รับเงินสนับสนุนสินค้าที่ซื้อมาจากบริษัทในเครือนำไปจ่าค่าใช้จ่ายต่างๆ       กค 0802/พ.5985
ลว. 17 เม.ย. 39 
 3.4 นำสินค้ามาแลก หรือ แจกลูกค้า       กค 0811/พ.09897
ลว 29 มิ.ย. 41 
 3.5 แจกตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าที่ขายตามเป้า       กค 0811/พ.11028
ลว. 22 ก.ค. 41 
 3.6 นำรถยนต์นั่งมาเป็นรถยนต์สาธิต       กค 0811/พ.11382
ลว. 29 ก.ค. 41 
 3.7 ซื้อสินค้ามาแถมให้กับลูกค้า       กค 0811/652
ลว. 7 ธ.ค. 44 
 3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด ปรุงอาหาร       กค 0706/238
ลว.24 ก.พ. 46 
 4. รถยนต์นั่ง        
4.1  ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่ง  ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่ง        กค 0811/735
ลว. 26 ม.ค. 42 
4.2  ซื้อรถยนต์กระบะ       กค.0811/พ.2830
ลว. 17 มี.ค. 40 
4.3  ค่าน้ำมันรถกระบะ        กค 0811/พ.02340
ลว. 24 ก.พ. 41
4.4  ค่าทางด่วน/บัตรทางด่วนของรถยนต์นั่ง        กค 0809/1331
ลว. 18 ต.ค. 42 
4.5  ค่าเช่ารถตู้ที่มีที่นั่งเกิน 10  คน         กค 0706/7994
ลว. 25 ส.ค. 47
4.6  ค่าเช่ารถยนต์กระบะและสแปซแคป        กค 0811/พ.02340
ลว. 24 ก.พ. 41 
4.7  ค่าบัตรทางด่วน (expressway)         กค 0809/1331
ลว. 18 ต.ค. 42
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น         
5.1  ค่าติดตั้งระบบงานสาธารณูปโภค  ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงของงานบริการ        กค 0811/พ.12706
ลว. 22 ส.ค. 41 
5.2  ค่าที่พัก อาหาร  ของพนักงานที่บริษัทมอบหมายให้ไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด        กค 0802/พ.1558
ลว. 29 ม.ค. 39 
 5.3 ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์  โคมไฟ  หลอดไฟ  เครื่องโทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ
       ลิฟต์  ทีวี  ตู้เย็น  เตียงนอน   ไฟฟ้า  ฯลฯ
      กค 0802/พ.3379
ลว. 28 ก.พ. 39 
5.4  ค่าก่อสร้างอาคารให้เช่า        กค 0802/พ.7864
ลว. 22 พ.ค. 39 
5.5  ค่าก่อสร้างอาคาร แล้วยกให้แก่ผู้ให้เช่ที่ดิน        กค 0802/พ.7865
ลว. 22 พ.ค. 39
5.6  การให้บริการเช่าเครื่องบินเหมาลำ         กค 0811/พ.5062
ลว.13 พ.ย. 39
 5.7  เงินทดรองจ่ายแทนบริษัทในเครือ        กค 0811/พ.14064
ลว. 1 ต.ค. 40 
5.8  ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้น  และค่าใช้จ่ายในการระดมทุน        กค 0811/พ.9719
ลว. 10 ต.ค. 41 
5.9 ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง  สถานีบริการน้ำมัน         กค 0811/12984
ลว. 3 ก.ย. 41
5.10 ค่าก่อสร้างระบบบริการส่วนกลาง  เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความ-
 ปลอดภัย  ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ 
       กค 0811/2460
ลว. 28 มี.ค. 43 
5.11 ค่าก่อสร้างสนามกอล์ฟและอาคาร        กค 0811/พ.4559
ลว. 6 มิ.ย.  43 
5.12 ค่าซื้อเนกไท  ไวน์  เป็นค่าตอยแทนวิทยากร        กค 0706/พ.12205
ลว. 4 ธ.ค. 46 
5.13 ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ  แบบกำหนดที่และไม่ต้องเสียค่าเช่าที่จอดรถ 
จัดให้รถจอดบนอาคารที่เช่า
      กค 0811/พ.14375 
ลว. 20  ต.ค. 41
5.14 ติดตั้งลิฟตืเพื่อใช้กับกิจการ ให้เช่าอพาร์ตเม้นต์ใช้ในกิจการยกเว้นภาษี- มูลค่าเพิ่ม       กค 0706/พ.10782 
ลว.7 พ.ย. 46 
5.15 ค่าธรรมเนียมในการยืมใบหุ้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าแปลเอกสารของกิจการ ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูล่าเพิ่ม       กค 0706/พ.8318
ลว.7 ก.ย.47
6. การนำเข้าและส่งออก                
6.1 ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักรเมื่อผ่านพิธีการศุลกากร       กค 0811/พ.6127
ลว. 26 ก.ค. 2543
6.2 ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้า เพื่อการส่งออก        กค 0706/7286
ลว. 30 ก.ค. 47
6.3 บริษัทในต่างประเทศได้ซื้อเครื่องจักรและได้นำเข้ามาให้บริษัทในไทยใช้ เมื่อจบโครงการจะต้องส่งเครื่องจักรคืน ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักร       กค 0706/6323
ลว. 6 ก.ค. 47
6.4 ใบเสร็จรับเงินศุลกากรระบุชื่อ เป็นผู้จ่ายเงินแต่ไม่ได้เป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรมา   ใฃ้ในกิจการของตนเอง                                                                                                                                                                                                                                  กค 0706/พ.1446ลว.21 กพ.49

ข่าวโดย : บริษัทรัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฏหมายจำกัด 
Tips&Law
- แผนที่ภาษีอากร [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ภาษีป้าย เรื่องที่ผู้เสียภาษีป้ายควรทำความเข้าใจ เสียภาษีป้ายแบบต่าง ๆ พร้อม ขั้นตอน วิธีคิดและการจัดเก็บภาษีป้าย [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ครม.ไฟเขียว ลดภาษีช็อปช่วยชาติ วงเงิน 15,000 บาท เริ่ม11พ.ย.-3ธ.ค.60 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ผนึกกำลัง ครั้งใหญ่ บัญชี ศรีปทุม ร่วมจับมือ 60 สถานประกอบการ เพื่อพัฒนานักบัญชี [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ยกเว้น..ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ตามราคาตลาด จากบุคคลให้แก่บริษัท ตั้งแต่ 10 สิงหาคม59- 31ธ.ค.2560 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- แบบฟอร์ม บอจ.5ตัวใหม่ เพิ่มเลขบัตรประชาชน 13 หลัก [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- คู่มือการนำส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้้าท่วม [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
เก็บภาษีทำไมมากนัก จะโกงกินชาตบ้านเมืองไปถึงไหน
ชื่อ : K    วันที่ : 29 มกราคม 2554 16:23 น.
IP : 61.47.17.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
เก็บภาษีไปพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ชื่อ : savaluk   E-mail : gongsanit@gmail.com    วันที่ : 21 มิถุนายน 2554 16:20 น.
IP : 203.155.29.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
ช่วยชาติกันหน่อยเพ่น้อง
ชื่อ : 555    วันที่ : 22 กรกฎาคม 2554 10:10 น.
IP : 115.87.81.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
casque audio dr dree injuries within the nursery, the nursery will assume responsibility for supervision. Because before the incident,casque audio monster beats by dr. dre solod bamboo sticks into the classroom and dormitory, did not eliminate safety hazards; incident,prix beats by dr dre
ชื่อ : defesgtd   E-mail : joyl@gmx.com    วันที่ : 16 สิงหาคม 2554 17:38 น.
IP : 211.200.30.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
หน้าที่เพียงเล็กน้อยที่เราจะช่วยประเทศได้ มันไม่มากเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้รับ(แต่การบริหารประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญ)
ชื่อ : เด็กบ/ช    วันที่ : 11 มกราคม 2555 10:25 น.
IP : 171.4.191.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
ข้อมูลเป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

เว็บ[url=http://www.jobthaiweb.com]หางาน[/url]ที่คุณเลือก
ชื่อ : TH    วันที่ : 11 มกราคม 2555 17:18 น.
IP : 58.9.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
บริษัทฯ ซื้อรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 10 ที่นั่งและจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่ง นำ VAT มาใช้ได้มั้ยถ้าไม่ได้คิดเป็นคชจ.ได้ทั้งหมดมั้ย
ชื่อ : พรนัชชา ชาติไทย   E-mail : foncat_150220@yahoo.co.th    วันที่ : 22 พฤษภาคม 2555 16:24 น.
IP : 203.153.163.XXX

ความคิดเห็นที่ 8
บริษัทในต่างประเทศได้ซื้อเครื่องจักรและได้นำเข้ามาให้บริษัทในไทยใช้ เมื่อจบโครงการจะต้องส่งเครื่องจักรคืน ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักรไม่สามารถขอคืนได้"ถ้าในลักษณะเดียวกันแต่เป็นการนำเข้ามาแม่พิมพ์จากบริษัทในต่างประเทศเพื่อผลิตงานส่งขายกลับไปให้กับบริษัทฯ ในต่างประเทศซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการของเราเพราะเราผลิตชิ้นงานขายอยูแล้ว"อยากทราบว่าสามารถขอคืน VATจากการนำเข้าแม่พิมพ์ได้รึเปล่าคะ
ชื่อ : kanokwan    วันที่ : 18 กรกฎาคม 2555 14:56 น.
IP : 202.176.82.XXX

ความคิดเห็นที่ 9
จ่่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ก่อนvat ยอด 100 บาท +7%= 107บาท แล้ว จะบันทึกบัญชีโดยนำ vatไปเครดิตภาษี ได้หรือไม่ บันทึกบัญชีอย่างไร
ชื่อ : ธิติมา   E-mail : iam_bbow@hotmail.com    วันที่ : 17 สิงหาคม 2555 11:01 น.
IP : 61.7.144.XXX

ความคิดเห็นที่ 10
คห 9

นำ VAT ใช้เครดิตไม่ได้ ถ้าถือว่า เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ ถ้าไม่เกิน 10 ที่นั่ง

Dr ค่าประกันรถยนต์ 100
ภาษีซื้อ 7
Cr เงินสด/ตั๋วเงินจ่าย 106
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1

นำ ณ ที่จ่ายส่ง สรรพากร
Dr ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1
Cr เงินสด/ ตั๋วเงินจ่าย 1
ชื่อ : โอ ยั๊ว    วันที่ : 22 ตุลาคม 2555 13:09 น.
IP : 203.153.191.XXX

ความคิดเห็นที่ 11
ภาษีซื้อของน้ำมันรถยนต์ใช้ในบริษัท จดทะเบียนชื่อบริษัท สามารถนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่:-_-::l:
ชื่อ : ญาณพัทธ์   E-mail : ya_na3@hotmail.co.th    วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2556 10:22 น.
IP : 27.55.131.XXX

ความคิดเห็นที่ 12
อยากถามว่า บริษัทฯซื้ออาคารชุดเป็นทรัพย์สิน แต่ละเดือนจะมีเสียค่าไฟฟ้า ซึ่งในบิลค่าไฟฟ้านั้นเป็นชื่อของบริษัท แต่ที่อยู่เป็นของอาคารชุด เอา VAT หรือไม่เอาVAT และจะบันทึกบัญชีเป็นอะไรอย่างไร
ชื่อ : อำพร   E-mail : amporn_conan@yahoo.co.th    วันที่ : 13 พฤษภาคม 2556 12:57 น.
IP : 125.25.74.XXX

ความคิดเห็นที่ 13
หลายความเห็นไม่มีคำตอบโดยเฉพาะ ความเห็นที่ 7 และ 12 หมายความว่าอย่างไร ขอความกระจ่างด้วยค่ะ
ชื่อ : อำพร   E-mail : amporn_conan@yahoo.co.th    วันที่ : 28 มิถุนายน 2556 10:26 น.
IP : 115.31.142.XXX

ความคิดเห็นที่ 14
มีประโยชน์ ได้ความรู้มากเลย...:h: :r:
ชื่อ : J.KUNG    วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2556 14:05 น.
IP : 27.130.236.XXX

ความคิดเห็นที่ 15
ชื่อ : วิลาวัลย์    วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2556 12:45 น.
IP : 58.9.87.XXX

ความคิดเห็นที่ 16
สอบถามค่ะ บริษัท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อยากสอบถามว่า ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ ที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ขอไฟฟ้า-ประปา สามารถนำมาทำเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ
ชื่อ : titiporn   E-mail : iam.aw_estec@hotmail.com    วันที่ : 25 มกราคม 2557 14:07 น.
IP : 61.90.93.XXX

ความคิดเห็นที่ 17
ถ้าออกเงินให้พนักงานเดินทางโดยเครื่องบินไปทำงานสามารถบันทึกค่าตั๋วเครื่องบินแบบใช้ภาษี7%ได้ไหมค่ะ:r:
ชื่อ : ผึ้ง    วันที่ : 10 ตุลาคม 2557 06:01 น.
IP : 110.168.234.XXX

ความคิดเห็นที่ 18
สอบถามค่ะ รถกระบะ สี่ประตู ที่ใช้ในกิจการ สามารถขอคืนภาษีค่าน้ำมัน ได้หรือไม่
ชื่อ : แอม    วันที่ : 2 มีนาคม 2558 09:15 น.
IP : 58.137.61.XXX

ความคิดเห็นที่ 20
ผู้บริหาร ไปทำงานต่างประเทศ ภาษีซื้ิอ จะขอคืนได้ไม่ครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ : มรุเชษฐ์   E-mail : maruchet93@hotmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2559 16:19 น.
IP : 1.47.138.XXX

ความคิดเห็นที่ 21
ผู้บริหาร ไปทำงานต่างประเทศ ภาษีซื้ิอ จะขอคืนได้ไม่ครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ : มรุเชษฐ์   E-mail : maruchet93@hotmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2559 16:19 น.
IP : 1.47.138.XXX

ความคิดเห็นที่ 22
ให้พนักงานไปดูงานต่างจังหวัดนั้งเครื่องบนไป นกแอร์ขอคืนภาษีได้ไหมค่ะ
ชื่อ : สุวิมล เมฆบริสุทธิ์   E-mail : fon@71-design.com    วันที่ : 15 มีนาคม 2559 10:32 น.
IP : 171.97.127.XXX

ความคิดเห็นที่ 25
ภาษีของผู้บริหารระดับสูงในกรณีซ่อมแซมบ้านนำมาหักภาษีของบริษัทได้ไมครับผม
ชื่อ : สมคิด. บุญทูล   E-mail : somkid0877405696@gmail.com    วันที่ : 22 กันยายน 2559 17:17 น.
IP : 101.109.16.XXX

ความคิดเห็นที่ 26
ภาษีของผู้บริหารระดับสูงในกรณีซ่อมแซมบ้านนำมาหักภาษีของบริษัทได้ไมครับผม
ชื่อ : สมคิด. บุญทูล   E-mail : somkid0877405696@gmail.com    วันที่ : 22 กันยายน 2559 17:18 น.
IP : 101.109.16.XXX

ความคิดเห็นที่ 27
รบกวนสอบถามเรื่องการนำภาษีซื้อในการซื้อโปรแกรมต่างๆมาใช้งานในสำนักงานใหญ่สามารถนำภาษีไปใช้ได้หรือไม่คะ
ชื่อ : นันทาวดี ปิดตาทะสา   E-mail : oaa.lovestory@gmail.com    วันที่ : 10 ตุลาคม 2559 11:55 น.
IP : 49.49.234.XXX

ความคิดเห็นที่ 28
ขอสอบถาม เรื่อง การขอคืนภาษีซื้อสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ และในใบกำกับภาษีต้องระบุอะไรบ้างคะ เนื่องจากโฟล์คลิฟท์ไม่มีทะเบียนรถ
ชื่อ : สุภาพร คำใส   E-mail : jai.svc3@gmail.com    วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 15:04 น.
IP : 180.183.8.XXX

ความคิดเห็นที่ 29
ชื่อ : ช่อทิพย์ สาระภาษี   E-mail : cnuseng@gmail.com    วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560 15:45 น.
IP : 175.176.222.XXX

ความคิดเห็นที่ 30
coach outlet
cheap jordans
mulberry bags
new york yankees jerseys
timberland boots
christian louboutin
houston rockets jerseys
mont blanc pens
adidas yeezy
coach outlet store
adidas superstar shoes
true religion outlet
nike store
michael kors outlet online
sac longchamp pliage
mont blanc
oakley sunglasses
cheap jordans
gucci purses
sac longchamp pas cher
ray ban sunglasses
louboutin uk
polo ralph lauren outlet
toms shoes outlet
coach outlet store
michael kors bags
adidas superstar
kate spade outlet
coach outlet
ralph lauren sale clearance
birkenstock sandals
nike outlet
michael kors handbags
wholesale nike shoes
nmd adidas
oakley sunglasses outlet
miami heat jerseys
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet online
adidas outlet
nike air force 1
pandora charms
dolce and gabbana outlet
coach outlet
yeezy boost
ralph lauren
michael kors bags
cheap jordans
jordan shoes
kate spade handbags
adidas nmd
fitflops sale clearance
coach outlet
nike outlet online
oakley sunglasses
nike tn
pandora charms
michael kors handbags
st louis cardinals jerseys
pandora charms sale
swarovski crystal
burberry outlet store
adidas uk
nike free flyknit
coach canada
celine outlet store
abercrombie and fitch
yeezy boost 350
mbt shoes
christian louboutin shoes
pandora jewelry
coach outlet online
fitflops
michael kors uk
beats earbuds
true religion jeans
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags
coach factory outlet
polo ralph lauren
chi flat iron
rolex watches
fitflops sale clearance
rolex replica
yeezy 350 boost
ralph lauren outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
toms outlet
burberry outlet online
michael kors outlet clearance
steph curry shoes
michael kors outlet
pandora charms
yeezy boost
coach factory outlet
pandora jewelry
michael kors handbags
adidas yeezy
polo ralph lauren
louis vuitton outlet
sac longchamp pas cher
coach factory outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
fake rolex
fitflops
coach outlet
mont blanc
rolex replica watches
longchamp bags
coach outlet
cheap oakley sunglasses
christian louboutin outlet
true religion outlet
coach outlet store
ralph lauren outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
doudoune moncler
michael kors outlet
borse gucci
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
cheap jordans
cheap mlb jerseys
tommy hilfiger shoes
pandora charms
longchamp uk
longchamp uk
birkenstock sandals
michael kors bags
adidas shoes
coach factory outlet
christian louboutin outlet
true religion
michael kors handbags
true religion outlet
oakley sunglasses
mont blanc pens
coach outlet
cheap mlb jerseys
longchamp uk
adidas yeezy
ralph lauren outlet online
louboutin
red bottoms shoes
coach factory outlet online
red bottoms shoes
ed hardy
polo ralph lauren outlet
polo outlet
coach factory outlet
coach outlet store
toms shoes outlet
ray ban sunglasses
kate spade handbags
air max
adidas outlet
air max 95
cheap jordans
hermes birkin
louis vuitton outlet
michael kors uk
gucci handbags
michael kors purses
tods shoes
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
true religion outlet
kate spade handbags
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
adidas outlet
ghd hair straighteners
coach factory outlet online
christian louboutin
fit flops
coach outlet
air max 2017
burberry sale
tory burch outlet store
vans shoes
moncler jackets
adidas shoes
christian louboutin outlet
michael kors canada
christian louboutin
cheap nfl jerseys wholesale
adidas superstar
detroit tigers jerseys
ray ban sunglasses
ralph lauren uk
oakley sunglasses
kate spade handbags
pandora charms
true religion jeans
toms shoes
dallas cowboys jerseys
kate spade handbags
coach outlet
burberry outlet canada
pandora outlet
pandora
pandora jewelry outlet
michael kors handbags
cheap ray ban sunglasses
kate spade outlet store
san francisco giants jerseys
michael kors outlet
san francisco 49ers jerseys
louis vuitton outlet store
nike air max 90
coach outlet
michael kors outlet store
yeezy boost 350
coach factory outlet
michael kors outlet store
fitflops
nike shoes outlet
oakley sunglasses
adidas nmd
birkenstock shoes
cheap jerseys
adidas super color
oakley sunglasses
yeezy boost
coach factory outlet
adidas shoes
hermes outlet
coach outlet
coach outlet
louboutin shoes
beats by dr dre
cheap jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
nike air max
nike outlet
coach bags
true religion
jimmy choo
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses
coach outlet
toms outlet store
nike shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet
adidas nmd
pandora uk
gucci outlet
versace shoes
nike roshe
coach factory outlet
michael kors handbags
longchamp handbags
los angeles dodgers jerseys
louboutin chaussures
ray ban sunglasses outlet
oakley sunglasses outlet
coach handbags
longchamp outlet
kevin durant shoes
coach factory outlet
fitflops uk
birkenstock shoes
true religion jeans
ralph lauren
nike free 5.0
parada handbags
chicago white sox jerseys
louis vuitton pas cher
ralph lauren sale clearance
mlb jerseys wholesale
cheap nfl jerseys
ralph lauren pas cher
yeezy boost 350 v2
swarovski crystal
cheap nike air max
louis vuitton outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
louis vuitton
hollister clothing
cheap jordans
ray ban sunglasses
michael kors outlet
discount oakley sunglasses
hollister clothing
fit flops
fitflops
nike air max 90
tory burch outlet
pandora bracelet
abercrombie and fitch outlet
fitflops
ralph lauren outlet
birkenstocks
sac longchamp
ralph lauren sale clearance
oakley sunglasses
longchamp outlet
ultra boost
toms shoes
jordan shoes
texas rangers jerseys
michael kors uk
adidas nmd
michael kors outlet
ralph lauren outlet
true religion outlet
cheap oakleys
cheap mlb jerseys
chicago cubs jerseys
air jordan retro
mulberry uk
tods outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
kate spade
pandora uk
fit flops
nike shoes
coach factory outlet
abercrombie kids
moncler
boston celtics jerseys
ralph lauren outlet
nmd shoes
louis vuitton
cheap ray bans
boston red sox jerseys
mulberry handbags
coach outlet
lebron james shoes 2017
nike air max
michael kors outlet
coach factory outlet
chaussures louboutin
huston texans jerseys
kate spade outlet
philadelphia phillies jerseys
gucci handbags
coach outlet
kd 9 shoes
beats headphones
official coach factory outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet
nike store
michael kors handbags
oakley sunglasses
michael kors outlet online
yeezy boost 350
nike air max
adidas trainers
pandora outlet
ralph lauren sale clearance
polo ralph lauren outlet online
chaussure louboutin
michael kors handbags
adidas shoes
fitflops sale clearance
moncler jackets
michael kors
ray ban sunglasses
adidas outlet
levis jeans
adidas yeezy
hermes handbags
michael kors outlet
nfl jerseys
tory burch outlet
cheap jordan shoes
nike free run black
yeezy boost
sanantonios purs jerseys
nike air max 90
oakley sunglasses outlet
gucci handbags
nike roshe run
coach factory outlet
cheap jordans free shipping
air jordan uk
hollister clothing store
coach outlet
marc jacobs handbags
longchamp bags
birkenstock sandals
birkenstock sandals
red bottoms
polo ralph lauren
michael kors outlet
ghd straighteners
the north face outlet
red bottoms
moncler outlet
james shoes
rolex replica watches
coach factory outlet online
nike air max outlet
coach outlet online
michael kors outlet clearance
true religion jeans
cheap mont blanc
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
celine outlet
coach outlet store
tommy hilfiger
longchamp handbags
adidas superstar
nike cortez
mulberry handbags
mulberry outlet
pandora jewelry
coach outlet
nike huarache
nike blazer low
michael kors outlet
fred perry
louis vuitton handbags outlet
kate spade outlet
toms outlet
polo outlet
michael kors outlet online
nmd adidas
nmd adidas
coach outlet
birkenstocks
prada outlet
pandora jewelry
louis vuitton outlet
pandora jewelry
pandora outlet
louboutin
cheap nike shoes
pandora jewelry
ralph lauren outlet
coach outlet store online clearances
nfl jerseys wholesale
gucci uk
michael kors canada
marc jacobs bags
green bay packers jerseys
rolex watches
coach outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet
swarovski jewellery
seattles eahawks jerseys
ed hardy
michael kors outlet clearance
pandora sale
louis vuitton factory outlet
adidas shoes
nike free run flyknit
louboutin pas cher
michael kors outlet
adidas shoes
pandora charms sale clearance
ed hardy sale
nike outlet store
coach factory outlet
ralph lauren uk
longchamp handbags
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet
louis vuitton outlet
adidas nmd
coach outlet
replica watches
hollister co
christian louboutin outlet
rayban
moncler outlet
coach outlet
michael kors outlet
adidas uk
michael kors outlet online
longchamp outlet store
adidas stan smith
coach outlet
coach outlet store
nike shoes for men
hollister kids
cheap mlb jerseys
adidas yeezy boost
michael kors handbags
pandora charms
polo ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
polo ralph lauren outlet online
adidas yeezy boost 350
new england patriots jerseys
michael kors
james harden shoes
beats by dre
cveland cavaliers jerseys
adidas yeezy
valentino
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
fitflops sale clearance
mulberry purse
moncler outlet
kate spade outlet
fitflops
kobe shoes
oakley sunglasses
fred perry polo
oklahoma city thunder jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet clearance
adidas shoes
yeezy boost 350
polo ralph lauren
louis vuitton handbags
coach factory outlet
nike outlet
oakley sunglasses
nike factory store
cheap nfl jerseys
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
michael kors purses
losangeles lakers jerseys
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
michael kors outlet
hermes handbags
vans outlet store
oakley sunglasses outlet
rolex replica watches
fred perry
gucci outlet
denver broncos jerseys
ed hardy clothing
gucci outlet
pandora jewelry
louis vuitton canada
kate spade outlet
burberry outlet
ralph lauren clearance
cheap nfl jerseys
christian louboutin sale
coach outlet
chicago bulls jerseys
louis vuitton outlet
nike air max
christian louboutin
oakley sunglasses
polo outlet
jordan pas cher
golden state warriors jerseys
ralph lauren outlet
fitflops shoes
lebron james shoes
louboutin shoes
fendi handbags
20170320huazhen
ชื่อ : 20170320huazhen   E-mail : zhenghuazhen412@gmail.com    วันที่ : 20 มีนาคม 2560 10:50 น.
IP : 209.134.5.XXX

ความคิดเห็นที่ 31

There is such a desire,Coach Outlet in the summer Valentino Shoes night,Coach Outlet looking up at UGG Outlet the sky,True Religion Outlet when the Hollister Jeans meteor across, facing North Face Outlet the sky with a smile,Guess Factory promise a Hugo Boss misty read,Ralph Lauren Outlet hope wing can Skechers Shoes keep all my Marc Jacobs Outlet summer commemorative, collection of UGG Outlet Store summer flavor True Religion Outlet The But North Face Outlet the summer Tiffany Outlet seems to Burberry Outlet have not Ferragamo Shoes come for a long time, I almost forgot her breath,Vans Outlet I can do,Hollister Clothing but eager to Toms Outlet look forward NFL Jerseys to her Prada Outlet arrival Early summer, everything is Cheap Jordans still so tender.Toms Outlet The door of the gardenia has North Face Jackets grown buds.Skechers Shoes I walked from the side,Christian Louboutin Shoes the flowers have not bloom,Uggs Outlets but smell a touch of fragrance,Louis Vuitton Pas Cher can not help but raised the mouth,Burberry Outlet I looked back,Longchamp Pas Cher a white small gardenia has been unable to bear,Chan Luu the petals Kate Spade early bloom.The North Face Outlet I looked at her,Beats By Dr Dre u, you are Mont Blanc Pens also looking Oakley Outlet forward to summer So long bloom,Nike Hoodies is to meet New Jordans the summer Coach Factory Outlet mody Midsummer with the days of decadent loss and the arrival Michael Kors of gardenia opened a tree,Yeezy Boost 350 flowers are no Sac Louis Vuitton longer so The light,Coach Outlet Online but become rich,North Face Jackets gorgeous.North Face Outlet That the early opening Coach Purses of the small Coach Outlet gardenia has Ray Ban Sunglasses long been scattered,Michael Kors Outlet I do not feel Adidas Outlet some sorry,UGG Bailey Button she ushered Burberry Outlet in the summer, witnessed the time,Ray Ban Sunglasses but too late Coach Outlet to witness these bustling, but hastily passed by the late summer, gardenia tree full of garden flowers To leave,Kate Spade Outlet the moment they are Coach Outlet so rush to go.Chanel Outlet Summer gardenia Red Bottom Shoes fragrance has gone,Stephen Curry Jersey I do not give up,Marc Jacobs Handbags but fighting time,North Face Outlet can only let his sad,Nike Air Max Pas Cher any wasted. Those flowers,UGG Outlets the passing of the flowers,The North Face Jackets each of their horizon,Nike Outlet they and I like,New Balance Outlet after all,Nike Roshe Run Pas Cher can not retain Air Max 90 this bright summer. That day,Louis Vuitton Outlet I walked through the numerous Coach Outlet gardenia trees Michael Kors Outlet before passing,Coach Outlet once again smell the familiar gardenia flowers, faint, faint, fragrant; faint,?Red Bottom Shoes light, sad; also sad,Kevin Durant Shoes is also The tightness,Adidas Outlet tightly,North Face Outlet tightly caught the last Coach Outlet touch of summer.Coach Factory Outlet I am in silence,Ray Ban Outlet meditation: read summer,Marc Jacobs Handbags summer; Burberry Belt stay summer,Burberry Outlet trip summer.North Face Jackets I continue to meditate, just feel the smell of gardenia,Pandora Bracelet more ethereal, pull constantly,Coach Outlet and catch,Ugg Boots Sale farther and farther,North Face Outlet did not hear did not want to know,North Face Outlet fade memories will stop in which seconds, closed On the eyes fall, waiting for dawn quietly humming the song,Air Jordan Pas Cher any swing swing,I do not know Versace Belt at what time,Jimmy Choo Shoes the side Nike Roshe Run of the UGG Boots Black Friday space has been sitting on a person.Salvatore Ferragamo This summer let Toms Outlet me meet you! True Religion I look to her, or that she, that is called the summer wizard girl in general.New Balance Outlet You are deliberately come to me,North Face Outlet know that I will be here hey,Red Bottoms you still so smart,Michael Kors Handbags nothing to Coach Factory Outlet hide but you! She Alice a swing swing,North Face Outlet not long after, swing will be sluggish Kate Spade Outlet old and tall.Salomon Outlet She likes to swing,Ralph Lauren Outlet is well known,UGG Boots Outlet like me,Puma Outlet I did not think she could swing so high. I often come here,Giuseppe Shoes you can meet a lot of old classmates!ED Hardy Outlet She smiled and smiles, she loves laugh, I also love to laugh, suddenly found that we have Coach Outlet Store Online so much the same point.Adidas NMD Is not it late,Moncler Outlet to the respectively Asics Shoes after the taste Coach Outlet out I looked at her smile,Buty Nike Air Max can not help Kate Spade Outlet but think of the situation before we chess together.Toms Outlet I often say that Air Max Pas Cher she is my nemesis,Coach Outlet she said I was her nemesis.Nike Roshe Run For the past few years,ED Hardy Outlet we have brought Burberry Scarf back the banner Coach Outlet of the championship Keds Shoes for the past few years.Jordan Retro 11 In the summer of Skechers Outlet the past Adidas Yeezy Boost few years,North Face Outlet we traveled together at Adidas Yeezy home and in the summer tutoring course.Nike Air Max I used to say Nike Air Max that she was so old,Coach Purses but she found herself The.Nike Outlet I am leaving. She patted my shoulder, when I looked up,Ray Ban Outlet she only left me a back.Kate Spade Outlet I remember that they joked that the palm of your hand to seize their own,The North Face Outlet the flow of friends.Cheap Jordans Looked at her away,Red Bottom Shoes I do not feel Kate Spade Outlet some helpless sad,Coach Outlet as Louis Vuitton if she go, pull North Face Jackets the distance North Face Outlet is forever.Louis Vuitton Outlet The next time Kate Spade Outlet you find Toms Shoes you kill Kate Spade Outlet a plate!North Face Outlet I suddenly Tory Burch Outlet stood up,UGG Outlet directed at Christian Louboutin Shoes her do Coach Outlet Online not forget to Lululemon Outlet take the board, be careful,North Face Outlet I will win you Oh!Stephen Curry Shoes She still did not Longchamp Outlet look back,North Face Outlet Store but raised Prada Outlet my hands and I started OK gesture.Christian Louboutin Outlet Warm summer breeze blowing,Coach Black Friday all the Michael Kors Outlet shouting Tory Burch Shoes are melting in this Coach Factory piece of warmth,Coach Factory Outlet we laugh like a Kate Spade Outlet summer flower,Moncler Jackets only willing to Prada Handbags write this moment Red Bottom Shoes in the end of the day the text,Skechers Outlet accompanied by little helpless.Adidas Originals I feel that some time ago is very confused,Chaussures Louboutin I can not find the direction,Salomon Shoes has been in the memory of the past,Timberland Outlet often read the door of the gardenia,Louis Vuitton Outlet but they have long been scattered into the mud,Sac Longchamp and that is called the summer woman with Herve Leger their own summer to Louboutin Heels build a dream Under Armour Outlet I looked at all Polo Outlet this change,True Religion Outlet but unable to change,Lebron James Shoes just feel North Face Outlet the sun in the summer exceptionally decided.UGGS For Women Into my backpack,Converse Outlet nostalgic summer taste.Nike Roshe Run Was the wind of the summer, I,UGGS Outlet in the remembered,North Face Outlet in the forgotten.

ชื่อ : oakley outlet   E-mail : juggteam03@yahoo.com    วันที่ : 12 พฤษภาคม 2560 08:21 น.
IP : 142.91.185.XXX

ความคิดเห็นที่ 32
The network is Coach Outlet changing the Toms Outlet modern way of shopping.ED Hardy Outlet Carrying bags of True Religion Outlet small bags of people Jimmy Choo Shoes less and less, sitting at home,UGG Boots more and more open courier.UGG Boots Outlet Online shopping North Face Outlet has an undeniable convenience.Nike Hoodies Like my parents Kate Spade Outlet this generation,Stephen Curry Jersey there have been Michael Kors Outlet some outdated resistance,Cazal Sunglasses worried that Cheap UGG Boots "put money online" unsafe.Burberry Belt But bought Skechers Shoes a back to Toms Outlet things,Guess Factory they no objection -Timberland Outlet the price is North Face Outlet placed there,North Face Outlet cheap is the last word.Marc Jacobs Handbags In the past that Coach Outlet "shop around",Kate Spade is to buy the Hugo Boss desirable things,Stephen Curry Shoes to see more, pick pick, would rather spend some time and effort.Toms Outlet But we walk to see,Giuseppe Shoes ask a thirty or Coach Outlet five has been Coach Outlet a lot of people's physical strength is always limited.North Face Outlet Now put North Face Jackets all the business on the Internet,New Balance Outlet breath than 300,Skechers Outlet 3000 no problem.Marc Jacobs Handbags So, we can North Face Outlet easily find the cheapest,North Face Outlet the highest sales,Burberry Outlet the best evaluation of the goods.

However,North Face Jackets online shopping does not always save time.Michael Kors Outlet I have a visitor,True Religion he was a freelancer,Ugg Boots Sale deeply distressed to delay. His way of delay is to Nike Air Max shop online.Kate Spade Outlet Buy a cell phone,Coach Factory Outlet he can pick a day ED Hardy Outlet on the Internet,Sac Longchamp each brand has strengths,Ray Ban Sunglasses naturally there are Coach Outlet Online shortcomings.Nike Air Max Pas Cher He read good Skechers Outlet reviews just Coach Outlet Online a little heart,Salvatore Ferragamo and then look at Salomon Shoes the difference and shake their heads,Valentino Shoes tangled a Chan Luu hundred Louis Vuitton thousand turn back.Coach Factory Outlet Not only buy a mobile phone,Coach Outlet even in the online to Toms Outlet buy books are not happy.Cheap Jordans Different sites,Adidas Yeezy the price level,Air Max 90 delivery speed are different,Asics Shoes and occasionally Adidas NMD how much reduction in Coach Purses the number of promotional activities,North Face Outlet Store contrast is Coach Outlet still dilemma.Beats By Dr Dre Sometimes want to Keds Shoes book a poor one,Louboutin Pas Cher but why this is not,Chaussures Christian Louboutin Pas Cher change a business it,Air Jordan Pas Cher but also feel that a Nike Huarache book for a copy of the postage is not worth, it is better to Kate Spade Outlet choose a few in this house alone.Cheap Jordns Unknowingly, most of the time to Burberry Outlet dawdle past.Ray Ban Sunglasses The benefits Adidas Outlet of shopping may earn full,The North Face Outlet the things Red Bottom Shoes that have not Coach Purses yet done to do.

In fact,Adidas Yeezy Boost for his career, time is equal to money.New Jordans If you count Cheap Uggs an economic account,Red Bottom Shoes he for a few dollars postage tangled,Nike chaussures pas cher wasted time,Coach Outlet enough to True Religion Outlet earn more money.Red Bottom Shoes Obviously lost.Nike Air Max Pas Cher This is not the basic use of Moncler Jackets those who do not buy. Presumably many people Hollister Jeans have a similar experience:Red Bottoms a moment to seek cheap or The North Face Outlet in order to pick up a single,Coach Outlet but under the impulse to buy more goods Vans Outlet (businesses have skills).North Face Outlet So online shopping is cheap,Nike Outlet but may not save.Ray Ban Outlet Do not have access to UGG Boots things,North Face Outlet even if inexpensive,UGGS For Women buy a hand is a waste.I realized that online shopping is both convenient and economical,Michael Kors but it is Toms Shoes like a double-edged Coach Outlet Online sword like Moncler Outlet a good thing:Coach Outlet so good,Cheap Air Max 90 so that a little UGG Outlet Store bit of "bad" North Face Outlet are particularly dazzling.UGG Bailey Button It is always Kevin Durant Shoes the pursuit of maximizing the benefits.Oakley Outlet Whether you are willing or unwilling,True Religion Outlet once you enter the Kate Spade Outlet online shopping program, you can only follow the same Louis Vuitton Outlet logic: search,Michael Kors Outlet Store sort,Burberry Outlet and then you will Polo Outlet appear in frontCoach Outlet of a clear form.Chan Luu This is the logic of digital,Adidas Outlet we have no choice,Coach Outlet can only accept that Christian Louboutin Shoes the optimal solution.

Of course there will be trouble.UGG Outlet we have to Prada Outlet consider the distance,Red Bottom Shoes delivery speed,Yeezy Boost 350 V2 and even made which courier.New Balance Outlet We will also worry Red Bottom Shoes about the difference Christian Louboutin Shoes between physical and description.Herve Leger Why is it so cheap,Burberry Outlet Will it be shoddy,North Face Jackets Can I have been completely Longchamp Outlet cheated by the other Prada Handbags From my visitors there,Christian Louboutin Outlet I learned not to Ralph Lauren Outlet believe only sales,Under Armour Outlet but also to Ray Ban Outlet see the evaluation,Tory Burch Outlet especially fancy assessment.The North Face Jackets But the evaluation must be Jordan 11 true,The more we consider Air Jordan 13 these variables,Coach Outlet the more we feel that there is Coach Factory Outlet a gap between the "best" products.Marc Jacobs Outlet And what does this Kate Spade Outlet shopping logic really bring in Coach Outlet To be honest,Chanel Outlet when I learned to Sac Louis Vuitton observe the Michael Kors difference after Buty Nike Air Max the assessment,North Face Jackets I was the Coach Outlet Online probability may be smaller,Coach Outlet but the shopping experience is simply greatly reduced.NFL Jerseys I bought a crab,Coach Factory Outlet bought a sausage,Nike Air Max twice lost in North Face Outlet the initial Coach Outlet search of dozens ofKate Spade Outlet "the whole network first" Michael Kors Handbags list of stores.Salomon Outlet The tens of UGG Boots Black Friday thousands of copies Nike Roshe Run of the sales Kate Spade Outlet and dozens of Burberry Scarf pages of the evaluation remind me:Tiffany Outlet "Do not miss these experiences! Help you.Adidas Yeezy Boost 350" But these North Face Outlet experiences will be Converse Shoes casually turn to Uggs Outlets a few hours,Louis Vuitton Outlet let alone how they UGG Outlet can Help me out.Longchamp Pas Cher Always someone said delicious,UGG Outlet the next must come again;Nike Roshe Run Pas Cher also some people say Lululemon Outlet that is extremely bad,Coach Black Friday do not fooled. You see here Kate Spade Outlet there will be a hypothesis,Yeezy Boost 350 I am eager to Versace Belt pick the best goods,UGG Outlets so every comment North Face Outlet I have to see,Michael Kors Outlet because do North Face Outlet not want to North Face Outlet bear the wrong risk.North Face Outlet And my mother-in-law to Coach Outlet Store Online the market to buy things,Hollister Clothing there will be no such problems.Lebron James Shoes She came back happily said North Face Outlet that today's crab is good,Coach Factory she carefully picked,Prada Outlet and each is good.Giuseppe Zanotti Shoes She only picks up a few Ferragamo Shoes crabs from a palm-sized Cheap Jordans vegetable market - Coach Outlet there may be room for bargaining,Nike Air Max and maybe Coach Factory these crabs are not the best,Red Bottom Shoes and maybe her Louis Vuitton Outlet choice is wrong - Christian Louboutin Shoes but she is happy Nike Outlet all day long.Nike Air Max Shoes To destroy Skechers Shoes her good mood,Adidas Original we must open a UGG Boots Outlet shopping site.
ชื่อ : coach outlet   E-mail : juggteam03@yahoo.com    วันที่ : 18 สิงหาคม 2560 09:05 น.
IP : 69.167.28.XXX

ความคิดเห็นที่ 33

longchamp outlet store


clarks outlet


pandora bijoux


true religion outlet


beats headphones


gucci outlet


adidas nmd


polo ralph lauren


louis vuitton handbags outlet


salomon shoes


michael kors


air jordan uk


ralph lauren outlet online


louis vuitton


borse gucci


nike free flyknit


adidas superstar


louboutin pas cher


coach factory outlet


dansko shoes


tiffany outlet


cheap nike shoes


birkenstock shoes


kate spade outlet


nike shoes outlet


polo ralph lauren outlet online


fit flops


gucci outlet


golden state warriors jerseys


michael kors uk


tods outlet


supra shoes


fred perry polo


tiffany and co


polo outlet


levis jeans


mbt shoes


columbia outlet online


green bay packers jerseys


ed hardy clothing


true religion jeans


jimmy choo


swarovski crystal


coach outlet store


kate spade handbags


michael kors handbags


wholesale nike shoes


true religion


cheap jerseys


kevin durant shoes


giuseppe zanotti sneakers


nike air max 90


nike air max pas cher


coach outlet


under armour shoes


chicago cubs jerseys


fitflops shoes


cheap jordan shoes


kd 9 shoes


rolex replica


losangeles lakers jerseys


marc jacobs handbags


dallas cowboys jerseys


gucci purses


michael kors outlet online


houston rockets jerseys


tory burch outlet


mont blanc


kate spade


vans outlet store


michael kors outlet


ecco shoes


mont blanc


louboutin uk


adidas shoes


clarks shoes


san francisco giants jerseys


fitflops


nike air max


tiffany and co


sac longchamp pliage


birkenstock sandals


steph curry shoes


burberry outlet


beats by dr dre


true religion outlet


gucci handbags


rolex watches


salomon shoes


adidas shoes


polo ralph lauren outlet online


fitflop sandals


louis vuitton outlet online


dansko outlet store


dansko outlet


beats by dre


ralph lauren


gucci handbags


red bottoms


new york yankees jerseys


adidas pas cher


nike shoes


fitflops sale clearance


miami heat jerseys


cat shoes


clarks shoes


boston red sox jerseys


michael kors handbags


coach factory outlet online


adidas yeezy


fitflops


official coach factory outlet


air max 2017


coach outlet online


michael kors bags


salomon shoes outlet


coach outlet


nike roshe


marc jacobs bags


adidas outlet


detroit tigers jerseys


michael kors uk


san antonios purs jerseys


nike free run black


nike outlet


adidas superstar shoes


replica watches


adidas yeezy boost 350


cveland cavaliers jerseys


christian louboutin


coach outlet store


yeezy boost 350 v2


longchamp outlet


coach factory outlet


cheap jordans


fitflops sale clearance


gucci uk


jimmy choo


chi flat iron


hermes outlet


coach outlet


adidas trainers


columbia shoes


ysl handbags


san francisco 49ers jerseys


hollister clothing store


christian louboutin shoes


philadelphia phillies jerseys


fitflops


christian louboutin outlet


ghd straighteners


fake rolex


nike roshe run


adidas superstar


coach outlet store online


louis vuitton outlet store


longchamp outlet


coach factory outlet


nike free 5.0


adidas yeezy


louis vuitton outlet


sac longchamp pas cher


nike air max outlet


fred perry


air max


polo ralph lauren


kate spade outlet


adidas shoes


mont blanc pens


air max 95


pandora soldes


nike store


yeezy boost


oklahoma city thunder jerseys


coach outlet


clarks outlet


ed hardy


seattles eahawks jerseys


nike air max 90


fitflops


texas rangers jerseys


chicago white sox jerseys


pandora jewelry


louboutin chaussures


fitflops


sac longchamp pas cher


cheap nike air max


boston celtics jerseys


nike air max


sac michael kors


mbt shoes


valentino


louboutin


christian louboutin shoes


gucci handbags


fendi handbags


adidas superstar


christian louboutin sale


parada handbags


cheap jerseys from china


yeezy boost 350


mbt shoes


red bottoms shoes


parker pens


rolex replica watches


longchamp handbags


houston texans jerseys


nike air max


prada outlet


los angeles dodgers jerseys


nmd adidas


ghd hair straighteners


nike air max


kate spade handbags


louis vuitton outlet


dolce and gabbana outlet


tiffany and co outlet


coach outlet


true religion jeans


birkenstock pas cher


yeezy boost 350


fitflops uk


tods shoes


louis vuitton handbags


chicago bulls jerseys


st louis cardinals jerseys


christian louboutin sale


coach outlet


cheap jordans


beats earbuds


versace shoes


denver broncos jerseys


adidas uk


louis vuitton pas cher


new england patriots jerseys


nike free run flyknit


coach outlet online


giuseppe zanotti outlet


vans shoes


cheap nfl jerseys


fit flops


yeezy boost 350


dansko sandals


xsd8.25

ชื่อ : xsd8.25   E-mail : xushengda66@gmail.com    วันที่ : 25 สิงหาคม 2560 17:19 น.
IP : 117.26.242.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูปCopyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY