Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 395
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,054,188
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
28 มีนาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  Tips&Law
สรุปภาษีซื้อต้องห้าม
[30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 124304 คน

    สรุปภาษีซื้อต้องห้าม

ปัญหา ขอคืนได้/เครดิตได้ ห้ามขอคืนแต่เป็นค่าใช้จ่ายได้ ห้ามขอคืนและห้ามเป็นค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
1.ใบกำกับภาษี        
1.1 ได้รับใบกำกับภาษีในเดือน
ภาษีอื่น แต่ไม่เกิน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี
      กค 0811/ว.5254
ลว. 1 พ.ต.41 
1.2 ใบกำกับภาษีที่พิสูจน์ได้ว่าได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว        กค 0811/105
ลว. 1 มิย.41
1.3 ใบเสร็จรับเงินศุลกากรระบุเดือนมีนาคม ได้รับในเดือนเมษายน        กค 0811/2619
ลว. 23 มีค.42
1.4 ใบกำกับภาษีเป็นชื่อบริษัทแต่ค่าใช้จ่ายในใบกำกับได้รวมของบริษัทในเครือ        กคค 0802/พ.3205
ลว. 26 ก.พ.39
1.5   ใบกำกับภาษี ไม่มีคำว่า" มหาชน"       กค 0802/พ.4575
ลว. 21 มี.ค. 39
1.6  บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ได้รับใบกำกับภาษี  เป็นชื่อเดิม        กค 0802/พ.4945
ลว. 27 มี.ค. 39
 
1.7  ใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า  น้ำประปาเป็นชื่อของผู้ให้เช่า    
       แต่ผู้เช่าเป็นผู้จ่าย    
      กค 0802/พ.9826
ลว. 21มิ.ย. 2539
1.8  ใบกำกับภาษีใช้อักษร        ย่อ "Ltd."           กค 0802/พ.334
ลว. 9 ม.ค. 39
1.9   ใบกำกับภาษีมีรายการ   มากกว่ากฎหมายกำหนด            กค 0802/พ.5358
ลว. 3 เม.ย. 39
มาตรา 86/4    
1.10  คำว่า"ใบกำกับภาษี"ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำด้วย  ระบบคอมพิวเตอร์           กค 0802/พ.5984
ลว. 17 เม.ย 39
 
1.11 ใบกำกับภาษีเป็นเอกสาร ฉบับแรก แต่มีคำว่า  "เอกสารออกเป็นชุด"         กค 0802/พ.8228
ลว. 27 พ.ค.39
 
1.12 ใบกำกับภาษีระบุสถานที่ก่อสร้าง          กค 0811/0026
ลว. 3 ม.ค. 40
1.13 ใบกำกับภาษีแก้ไขรายการราคาต่อหน่วย           กค 0811/พ.08488
ลว. 11 มิ.ย. 41
1.14 ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ซื้อว่า "สด"          กค 0811/พ.519
ลว. 12 เม.ย. 42
 1.15 ใบกำกับภาษีไม่ระบุ คำว่า "แขวง"       กค 0811/พ.05369
ลว.  8 มิ.ย. 42
 1.16 ใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ผู้ซื้อ ไม่ถูกต้องจากเลขที่ 33/48 เป็น 33/45       กค 0811/พ.1131
ลว. 9 ส.ค. 42 
 1.17 ใบกำกับภาษีระบุชื่อผู้ซื้อว่า "ประเทศไทย"แต่ไประบุว่า"Thailand"       กค 0811/2154
ลว. 20 มี.ค. 43 
 1.18 พิมพ์แก้ไขเลขที่รหัสสาขา       กค 0811/พ.5045
ลว. 19 มิ.ย. 43 
 1.19 ใบกำกับภาษีตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ กรอกด้วยคอมพิวเตอร์
           แต่วันที่เขียนด้วยหมึก
      กค 0811/พ.6195
ลว. 27 ก.ค. 43 
 1.20 ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 ออกด้วยเครื่องบันทึก การเก็บเงิน
          หากรายการ ตามมาตรา 86/4(1)และ(2) ได้พิมพ์หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบ       คอมพิวเตอร์
      กค 0811/พ.05488
ลว. 7 พ.ค. 41 
 1.21 ไม่มีคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ และ ไม่มีลายเซ็นต์ผู้มอบอำนาจ       กค 0811/พ.05488
ลว. 7 พ.ค. 41 
 1.22 ใบกำกับภาษีที่ได้รับไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ ออกใบกำกับภาษี
      กค 0811/พ.4278
ลว. 4 พ.ค. 41 
 1.23 คำว่า"ใบกำกับภาษี"และชื่อที่อยู่ของผู้ออก ใบกำกับภาษี
ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์
       กค 0811/พ.6195
ลว. 27 ก.ค. 43
 1.24 ใบกำกับภาษีเงินทดรองจ่าย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายของตนเองและ
บริษัทในเครือ
      กค 0811/14064
ลว. 15 ต.ค. 40 
 1.25 ใบกำกับภาษีไม่ระบุ "แลขประจำตัวผู้เสียภาษี"       กค 0811/พ.09115
ลว. 25 มิ.ย. 41 
 2. สวัสดิการพนักงาน        
 2.1 เครื่องแบบพนักงาน       กฎกระทรวงฉบับที่126  
 2.2 จัดให้มีอาหารเครื่องดื่มฟรี       ประกาศฯ ฉบับที่ 40 
 2.3 เลี้ยงปีใหม่พนักงานประจำปี        
 2.4 ให้รางวัลแก่ลูกจ้างดีเด่น        
 2.5 ค่าสมาชิกกอล์ฟ ของนิติบุคคล แต่ผู้บริหารนำไปเล่น        
 2.6 บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับรถยนต์พนักงาน        
 2.7 พนักงานป่วยบริษัทซื้อกระเช้าไปเยี่ยมพนักงาน        
 2.8 ซื้อของขวัญให้แก่พนักงาน       กค 0811/พ.1161
ลว. 19 ส.ค. 45 
 3. ส่งเสริมการขาย        
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการสาธิตสินค้า เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร       กค 0811/904
ลว. 14 พ.ค. 41 
 3.2 ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า       กค 0811/พ.6945
ลว. 25 ธ.ค. 39 
 3.3 ได้รับเงินสนับสนุนสินค้าที่ซื้อมาจากบริษัทในเครือนำไปจ่าค่าใช้จ่ายต่างๆ       กค 0802/พ.5985
ลว. 17 เม.ย. 39 
 3.4 นำสินค้ามาแลก หรือ แจกลูกค้า       กค 0811/พ.09897
ลว 29 มิ.ย. 41 
 3.5 แจกตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าที่ขายตามเป้า       กค 0811/พ.11028
ลว. 22 ก.ค. 41 
 3.6 นำรถยนต์นั่งมาเป็นรถยนต์สาธิต       กค 0811/พ.11382
ลว. 29 ก.ค. 41 
 3.7 ซื้อสินค้ามาแถมให้กับลูกค้า       กค 0811/652
ลว. 7 ธ.ค. 44 
 3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด ปรุงอาหาร       กค 0706/238
ลว.24 ก.พ. 46 
 4. รถยนต์นั่ง        
4.1  ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่ง  ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่ง        กค 0811/735
ลว. 26 ม.ค. 42 
4.2  ซื้อรถยนต์กระบะ       กค.0811/พ.2830
ลว. 17 มี.ค. 40 
4.3  ค่าน้ำมันรถกระบะ        กค 0811/พ.02340
ลว. 24 ก.พ. 41
4.4  ค่าทางด่วน/บัตรทางด่วนของรถยนต์นั่ง        กค 0809/1331
ลว. 18 ต.ค. 42 
4.5  ค่าเช่ารถตู้ที่มีที่นั่งเกิน 10  คน         กค 0706/7994
ลว. 25 ส.ค. 47
4.6  ค่าเช่ารถยนต์กระบะและสแปซแคป        กค 0811/พ.02340
ลว. 24 ก.พ. 41 
4.7  ค่าบัตรทางด่วน (expressway)         กค 0809/1331
ลว. 18 ต.ค. 42
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น         
5.1  ค่าติดตั้งระบบงานสาธารณูปโภค  ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงของงานบริการ        กค 0811/พ.12706
ลว. 22 ส.ค. 41 
5.2  ค่าที่พัก อาหาร  ของพนักงานที่บริษัทมอบหมายให้ไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด        กค 0802/พ.1558
ลว. 29 ม.ค. 39 
 5.3 ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์  โคมไฟ  หลอดไฟ  เครื่องโทรศัพท์  เครื่องปรับอากาศ
       ลิฟต์  ทีวี  ตู้เย็น  เตียงนอน   ไฟฟ้า  ฯลฯ
      กค 0802/พ.3379
ลว. 28 ก.พ. 39 
5.4  ค่าก่อสร้างอาคารให้เช่า        กค 0802/พ.7864
ลว. 22 พ.ค. 39 
5.5  ค่าก่อสร้างอาคาร แล้วยกให้แก่ผู้ให้เช่ที่ดิน        กค 0802/พ.7865
ลว. 22 พ.ค. 39
5.6  การให้บริการเช่าเครื่องบินเหมาลำ         กค 0811/พ.5062
ลว.13 พ.ย. 39
 5.7  เงินทดรองจ่ายแทนบริษัทในเครือ        กค 0811/พ.14064
ลว. 1 ต.ค. 40 
5.8  ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้น  และค่าใช้จ่ายในการระดมทุน        กค 0811/พ.9719
ลว. 10 ต.ค. 41 
5.9 ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง  สถานีบริการน้ำมัน         กค 0811/12984
ลว. 3 ก.ย. 41
5.10 ค่าก่อสร้างระบบบริการส่วนกลาง  เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความ-
 ปลอดภัย  ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ 
       กค 0811/2460
ลว. 28 มี.ค. 43 
5.11 ค่าก่อสร้างสนามกอล์ฟและอาคาร        กค 0811/พ.4559
ลว. 6 มิ.ย.  43 
5.12 ค่าซื้อเนกไท  ไวน์  เป็นค่าตอยแทนวิทยากร        กค 0706/พ.12205
ลว. 4 ธ.ค. 46 
5.13 ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ  แบบกำหนดที่และไม่ต้องเสียค่าเช่าที่จอดรถ 
จัดให้รถจอดบนอาคารที่เช่า
      กค 0811/พ.14375 
ลว. 20  ต.ค. 41
5.14 ติดตั้งลิฟตืเพื่อใช้กับกิจการ ให้เช่าอพาร์ตเม้นต์ใช้ในกิจการยกเว้นภาษี- มูลค่าเพิ่ม       กค 0706/พ.10782 
ลว.7 พ.ย. 46 
5.15 ค่าธรรมเนียมในการยืมใบหุ้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าแปลเอกสารของกิจการ ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูล่าเพิ่ม       กค 0706/พ.8318
ลว.7 ก.ย.47
6. การนำเข้าและส่งออก                
6.1 ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักรเมื่อผ่านพิธีการศุลกากร       กค 0811/พ.6127
ลว. 26 ก.ค. 2543
6.2 ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้า เพื่อการส่งออก        กค 0706/7286
ลว. 30 ก.ค. 47
6.3 บริษัทในต่างประเทศได้ซื้อเครื่องจักรและได้นำเข้ามาให้บริษัทในไทยใช้ เมื่อจบโครงการจะต้องส่งเครื่องจักรคืน ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักร       กค 0706/6323
ลว. 6 ก.ค. 47
6.4 ใบเสร็จรับเงินศุลกากรระบุชื่อ เป็นผู้จ่ายเงินแต่ไม่ได้เป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรมา   ใฃ้ในกิจการของตนเอง                                                                                                                                                                                                                                  กค 0706/พ.1446ลว.21 กพ.49

ข่าวโดย : บริษัทรัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฏหมายจำกัด 
Tips&Law
- คู่มือการนำส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้้าท่วม [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- คำชี้แจงกรมสรรพากร [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- จุดเวลาความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับการขยายออกไป ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- ภาระภาษีกรณีการแจกแถมสินค้า [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
- สรุปภาษีซื้อต้องห้าม [30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
เก็บภาษีทำไมมากนัก จะโกงกินชาตบ้านเมืองไปถึงไหน
ชื่อ : K    วันที่ : 29 มกราคม 2554 16:23 น.
IP : 61.47.17.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
เก็บภาษีไปพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ชื่อ : savaluk   E-mail : gongsanit@gmail.com    วันที่ : 21 มิถุนายน 2554 16:20 น.
IP : 203.155.29.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
ช่วยชาติกันหน่อยเพ่น้อง
ชื่อ : 555    วันที่ : 22 กรกฎาคม 2554 10:10 น.
IP : 115.87.81.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
casque audio dr dree injuries within the nursery, the nursery will assume responsibility for supervision. Because before the incident,casque audio monster beats by dr. dre solod bamboo sticks into the classroom and dormitory, did not eliminate safety hazards; incident,prix beats by dr dre
ชื่อ : defesgtd   E-mail : joyl@gmx.com    วันที่ : 16 สิงหาคม 2554 17:38 น.
IP : 211.200.30.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
หน้าที่เพียงเล็กน้อยที่เราจะช่วยประเทศได้ มันไม่มากเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้รับ(แต่การบริหารประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญ)
ชื่อ : เด็กบ/ช    วันที่ : 11 มกราคม 2555 10:25 น.
IP : 171.4.191.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
ข้อมูลเป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

เว็บ[url=http://www.jobthaiweb.com]หางาน[/url]ที่คุณเลือก
ชื่อ : TH    วันที่ : 11 มกราคม 2555 17:18 น.
IP : 58.9.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
บริษัทฯ ซื้อรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 10 ที่นั่งและจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่ง นำ VAT มาใช้ได้มั้ยถ้าไม่ได้คิดเป็นคชจ.ได้ทั้งหมดมั้ย
ชื่อ : พรนัชชา ชาติไทย   E-mail : foncat_150220@yahoo.co.th    วันที่ : 22 พฤษภาคม 2555 16:24 น.
IP : 203.153.163.XXX

ความคิดเห็นที่ 8
บริษัทในต่างประเทศได้ซื้อเครื่องจักรและได้นำเข้ามาให้บริษัทในไทยใช้ เมื่อจบโครงการจะต้องส่งเครื่องจักรคืน ภาษีซื้อจากการนำเข้าเครื่องจักรไม่สามารถขอคืนได้"ถ้าในลักษณะเดียวกันแต่เป็นการนำเข้ามาแม่พิมพ์จากบริษัทในต่างประเทศเพื่อผลิตงานส่งขายกลับไปให้กับบริษัทฯ ในต่างประเทศซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการของเราเพราะเราผลิตชิ้นงานขายอยูแล้ว"อยากทราบว่าสามารถขอคืน VATจากการนำเข้าแม่พิมพ์ได้รึเปล่าคะ
ชื่อ : kanokwan    วันที่ : 18 กรกฎาคม 2555 14:56 น.
IP : 202.176.82.XXX

ความคิดเห็นที่ 9
จ่่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ก่อนvat ยอด 100 บาท +7%= 107บาท แล้ว จะบันทึกบัญชีโดยนำ vatไปเครดิตภาษี ได้หรือไม่ บันทึกบัญชีอย่างไร
ชื่อ : ธิติมา   E-mail : iam_bbow@hotmail.com    วันที่ : 17 สิงหาคม 2555 11:01 น.
IP : 61.7.144.XXX

ความคิดเห็นที่ 10
คห 9

นำ VAT ใช้เครดิตไม่ได้ ถ้าถือว่า เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ ถ้าไม่เกิน 10 ที่นั่ง

Dr ค่าประกันรถยนต์ 100
ภาษีซื้อ 7
Cr เงินสด/ตั๋วเงินจ่าย 106
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1

นำ ณ ที่จ่ายส่ง สรรพากร
Dr ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1
Cr เงินสด/ ตั๋วเงินจ่าย 1
ชื่อ : โอ ยั๊ว    วันที่ : 22 ตุลาคม 2555 13:09 น.
IP : 203.153.191.XXX

ความคิดเห็นที่ 11
ภาษีซื้อของน้ำมันรถยนต์ใช้ในบริษัท จดทะเบียนชื่อบริษัท สามารถนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่:-_-::l:
ชื่อ : ญาณพัทธ์   E-mail : ya_na3@hotmail.co.th    วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2556 10:22 น.
IP : 27.55.131.XXX

ความคิดเห็นที่ 12
อยากถามว่า บริษัทฯซื้ออาคารชุดเป็นทรัพย์สิน แต่ละเดือนจะมีเสียค่าไฟฟ้า ซึ่งในบิลค่าไฟฟ้านั้นเป็นชื่อของบริษัท แต่ที่อยู่เป็นของอาคารชุด เอา VAT หรือไม่เอาVAT และจะบันทึกบัญชีเป็นอะไรอย่างไร
ชื่อ : อำพร   E-mail : amporn_conan@yahoo.co.th    วันที่ : 13 พฤษภาคม 2556 12:57 น.
IP : 125.25.74.XXX

ความคิดเห็นที่ 13
หลายความเห็นไม่มีคำตอบโดยเฉพาะ ความเห็นที่ 7 และ 12 หมายความว่าอย่างไร ขอความกระจ่างด้วยค่ะ
ชื่อ : อำพร   E-mail : amporn_conan@yahoo.co.th    วันที่ : 28 มิถุนายน 2556 10:26 น.
IP : 115.31.142.XXX

ความคิดเห็นที่ 14
มีประโยชน์ ได้ความรู้มากเลย...:h: :r:
ชื่อ : J.KUNG    วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2556 14:05 น.
IP : 27.130.236.XXX

ความคิดเห็นที่ 15
ชื่อ : วิลาวัลย์    วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2556 12:45 น.
IP : 58.9.87.XXX

ความคิดเห็นที่ 16
สอบถามค่ะ บริษัท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อยากสอบถามว่า ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ ที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ขอไฟฟ้า-ประปา สามารถนำมาทำเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ
ชื่อ : titiporn   E-mail : iam.aw_estec@hotmail.com    วันที่ : 25 มกราคม 2557 14:07 น.
IP : 61.90.93.XXX

ความคิดเห็นที่ 17
ถ้าออกเงินให้พนักงานเดินทางโดยเครื่องบินไปทำงานสามารถบันทึกค่าตั๋วเครื่องบินแบบใช้ภาษี7%ได้ไหมค่ะ:r:
ชื่อ : ผึ้ง    วันที่ : 10 ตุลาคม 2557 06:01 น.
IP : 110.168.234.XXX

ความคิดเห็นที่ 18
สอบถามค่ะ รถกระบะ สี่ประตู ที่ใช้ในกิจการ สามารถขอคืนภาษีค่าน้ำมัน ได้หรือไม่
ชื่อ : แอม    วันที่ : 2 มีนาคม 2558 09:15 น.
IP : 58.137.61.XXX

ความคิดเห็นที่ 20
ผู้บริหาร ไปทำงานต่างประเทศ ภาษีซื้ิอ จะขอคืนได้ไม่ครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ : มรุเชษฐ์   E-mail : maruchet93@hotmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2559 16:19 น.
IP : 1.47.138.XXX

ความคิดเห็นที่ 21
ผู้บริหาร ไปทำงานต่างประเทศ ภาษีซื้ิอ จะขอคืนได้ไม่ครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ : มรุเชษฐ์   E-mail : maruchet93@hotmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2559 16:19 น.
IP : 1.47.138.XXX

ความคิดเห็นที่ 22
ให้พนักงานไปดูงานต่างจังหวัดนั้งเครื่องบนไป นกแอร์ขอคืนภาษีได้ไหมค่ะ
ชื่อ : สุวิมล เมฆบริสุทธิ์   E-mail : fon@71-design.com    วันที่ : 15 มีนาคม 2559 10:32 น.
IP : 171.97.127.XXX

ความคิดเห็นที่ 25
ภาษีของผู้บริหารระดับสูงในกรณีซ่อมแซมบ้านนำมาหักภาษีของบริษัทได้ไมครับผม
ชื่อ : สมคิด. บุญทูล   E-mail : somkid0877405696@gmail.com    วันที่ : 22 กันยายน 2559 17:17 น.
IP : 101.109.16.XXX

ความคิดเห็นที่ 26
ภาษีของผู้บริหารระดับสูงในกรณีซ่อมแซมบ้านนำมาหักภาษีของบริษัทได้ไมครับผม
ชื่อ : สมคิด. บุญทูล   E-mail : somkid0877405696@gmail.com    วันที่ : 22 กันยายน 2559 17:18 น.
IP : 101.109.16.XXX

ความคิดเห็นที่ 27
รบกวนสอบถามเรื่องการนำภาษีซื้อในการซื้อโปรแกรมต่างๆมาใช้งานในสำนักงานใหญ่สามารถนำภาษีไปใช้ได้หรือไม่คะ
ชื่อ : นันทาวดี ปิดตาทะสา   E-mail : oaa.lovestory@gmail.com    วันที่ : 10 ตุลาคม 2559 11:55 น.
IP : 49.49.234.XXX

ความคิดเห็นที่ 28
ขอสอบถาม เรื่อง การขอคืนภาษีซื้อสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ และในใบกำกับภาษีต้องระบุอะไรบ้างคะ เนื่องจากโฟล์คลิฟท์ไม่มีทะเบียนรถ
ชื่อ : สุภาพร คำใส   E-mail : jai.svc3@gmail.com    วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 15:04 น.
IP : 180.183.8.XXX

ความคิดเห็นที่ 29
ชื่อ : ช่อทิพย์ สาระภาษี   E-mail : cnuseng@gmail.com    วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560 15:45 น.
IP : 175.176.222.XXX

ความคิดเห็นที่ 30
coach outlet
cheap jordans
mulberry bags
new york yankees jerseys
timberland boots
christian louboutin
houston rockets jerseys
mont blanc pens
adidas yeezy
coach outlet store
adidas superstar shoes
true religion outlet
nike store
michael kors outlet online
sac longchamp pliage
mont blanc
oakley sunglasses
cheap jordans
gucci purses
sac longchamp pas cher
ray ban sunglasses
louboutin uk
polo ralph lauren outlet
toms shoes outlet
coach outlet store
michael kors bags
adidas superstar
kate spade outlet
coach outlet
ralph lauren sale clearance
birkenstock sandals
nike outlet
michael kors handbags
wholesale nike shoes
nmd adidas
oakley sunglasses outlet
miami heat jerseys
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet online
adidas outlet
nike air force 1
pandora charms
dolce and gabbana outlet
coach outlet
yeezy boost
ralph lauren
michael kors bags
cheap jordans
jordan shoes
kate spade handbags
adidas nmd
fitflops sale clearance
coach outlet
nike outlet online
oakley sunglasses
nike tn
pandora charms
michael kors handbags
st louis cardinals jerseys
pandora charms sale
swarovski crystal
burberry outlet store
adidas uk
nike free flyknit
coach canada
celine outlet store
abercrombie and fitch
yeezy boost 350
mbt shoes
christian louboutin shoes
pandora jewelry
coach outlet online
fitflops
michael kors uk
beats earbuds
true religion jeans
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags
coach factory outlet
polo ralph lauren
chi flat iron
rolex watches
fitflops sale clearance
rolex replica
yeezy 350 boost
ralph lauren outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
toms outlet
burberry outlet online
michael kors outlet clearance
steph curry shoes
michael kors outlet
pandora charms
yeezy boost
coach factory outlet
pandora jewelry
michael kors handbags
adidas yeezy
polo ralph lauren
louis vuitton outlet
sac longchamp pas cher
coach factory outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
fake rolex
fitflops
coach outlet
mont blanc
rolex replica watches
longchamp bags
coach outlet
cheap oakley sunglasses
christian louboutin outlet
true religion outlet
coach outlet store
ralph lauren outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
doudoune moncler
michael kors outlet
borse gucci
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
cheap jordans
cheap mlb jerseys
tommy hilfiger shoes
pandora charms
longchamp uk
longchamp uk
birkenstock sandals
michael kors bags
adidas shoes
coach factory outlet
christian louboutin outlet
true religion
michael kors handbags
true religion outlet
oakley sunglasses
mont blanc pens
coach outlet
cheap mlb jerseys
longchamp uk
adidas yeezy
ralph lauren outlet online
louboutin
red bottoms shoes
coach factory outlet online
red bottoms shoes
ed hardy
polo ralph lauren outlet
polo outlet
coach factory outlet
coach outlet store
toms shoes outlet
ray ban sunglasses
kate spade handbags
air max
adidas outlet
air max 95
cheap jordans
hermes birkin
louis vuitton outlet
michael kors uk
gucci handbags
michael kors purses
tods shoes
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
true religion outlet
kate spade handbags
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
adidas outlet
ghd hair straighteners
coach factory outlet online
christian louboutin
fit flops
coach outlet
air max 2017
burberry sale
tory burch outlet store
vans shoes
moncler jackets
adidas shoes
christian louboutin outlet
michael kors canada
christian louboutin
cheap nfl jerseys wholesale
adidas superstar
detroit tigers jerseys
ray ban sunglasses
ralph lauren uk
oakley sunglasses
kate spade handbags
pandora charms
true religion jeans
toms shoes
dallas cowboys jerseys
kate spade handbags
coach outlet
burberry outlet canada
pandora outlet
pandora
pandora jewelry outlet
michael kors handbags
cheap ray ban sunglasses
kate spade outlet store
san francisco giants jerseys
michael kors outlet
san francisco 49ers jerseys
louis vuitton outlet store
nike air max 90
coach outlet
michael kors outlet store
yeezy boost 350
coach factory outlet
michael kors outlet store
fitflops
nike shoes outlet
oakley sunglasses
adidas nmd
birkenstock shoes
cheap jerseys
adidas super color
oakley sunglasses
yeezy boost
coach factory outlet
adidas shoes
hermes outlet
coach outlet
coach outlet
louboutin shoes
beats by dr dre
cheap jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
nike air max
nike outlet
coach bags
true religion
jimmy choo
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses
coach outlet
toms outlet store
nike shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet
adidas nmd
pandora uk
gucci outlet
versace shoes
nike roshe
coach factory outlet
michael kors handbags
longchamp handbags
los angeles dodgers jerseys
louboutin chaussures
ray ban sunglasses outlet
oakley sunglasses outlet
coach handbags
longchamp outlet
kevin durant shoes
coach factory outlet
fitflops uk
birkenstock shoes
true religion jeans
ralph lauren
nike free 5.0
parada handbags
chicago white sox jerseys
louis vuitton pas cher
ralph lauren sale clearance
mlb jerseys wholesale
cheap nfl jerseys
ralph lauren pas cher
yeezy boost 350 v2
swarovski crystal
cheap nike air max
louis vuitton outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
louis vuitton
hollister clothing
cheap jordans
ray ban sunglasses
michael kors outlet
discount oakley sunglasses
hollister clothing
fit flops
fitflops
nike air max 90
tory burch outlet
pandora bracelet
abercrombie and fitch outlet
fitflops
ralph lauren outlet
birkenstocks
sac longchamp
ralph lauren sale clearance
oakley sunglasses
longchamp outlet
ultra boost
toms shoes
jordan shoes
texas rangers jerseys
michael kors uk
adidas nmd
michael kors outlet
ralph lauren outlet
true religion outlet
cheap oakleys
cheap mlb jerseys
chicago cubs jerseys
air jordan retro
mulberry uk
tods outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
kate spade
pandora uk
fit flops
nike shoes
coach factory outlet
abercrombie kids
moncler
boston celtics jerseys
ralph lauren outlet
nmd shoes
louis vuitton
cheap ray bans
boston red sox jerseys
mulberry handbags
coach outlet
lebron james shoes 2017
nike air max
michael kors outlet
coach factory outlet
chaussures louboutin
huston texans jerseys
kate spade outlet
philadelphia phillies jerseys
gucci handbags
coach outlet
kd 9 shoes
beats headphones
official coach factory outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet
nike store
michael kors handbags
oakley sunglasses
michael kors outlet online
yeezy boost 350
nike air max
adidas trainers
pandora outlet
ralph lauren sale clearance
polo ralph lauren outlet online
chaussure louboutin
michael kors handbags
adidas shoes
fitflops sale clearance
moncler jackets
michael kors
ray ban sunglasses
adidas outlet
levis jeans
adidas yeezy
hermes handbags
michael kors outlet
nfl jerseys
tory burch outlet
cheap jordan shoes
nike free run black
yeezy boost
sanantonios purs jerseys
nike air max 90
oakley sunglasses outlet
gucci handbags
nike roshe run
coach factory outlet
cheap jordans free shipping
air jordan uk
hollister clothing store
coach outlet
marc jacobs handbags
longchamp bags
birkenstock sandals
birkenstock sandals
red bottoms
polo ralph lauren
michael kors outlet
ghd straighteners
the north face outlet
red bottoms
moncler outlet
james shoes
rolex replica watches
coach factory outlet online
nike air max outlet
coach outlet online
michael kors outlet clearance
true religion jeans
cheap mont blanc
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
celine outlet
coach outlet store
tommy hilfiger
longchamp handbags
adidas superstar
nike cortez
mulberry handbags
mulberry outlet
pandora jewelry
coach outlet
nike huarache
nike blazer low
michael kors outlet
fred perry
louis vuitton handbags outlet
kate spade outlet
toms outlet
polo outlet
michael kors outlet online
nmd adidas
nmd adidas
coach outlet
birkenstocks
prada outlet
pandora jewelry
louis vuitton outlet
pandora jewelry
pandora outlet
louboutin
cheap nike shoes
pandora jewelry
ralph lauren outlet
coach outlet store online clearances
nfl jerseys wholesale
gucci uk
michael kors canada
marc jacobs bags
green bay packers jerseys
rolex watches
coach outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet
swarovski jewellery
seattles eahawks jerseys
ed hardy
michael kors outlet clearance
pandora sale
louis vuitton factory outlet
adidas shoes
nike free run flyknit
louboutin pas cher
michael kors outlet
adidas shoes
pandora charms sale clearance
ed hardy sale
nike outlet store
coach factory outlet
ralph lauren uk
longchamp handbags
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet
louis vuitton outlet
adidas nmd
coach outlet
replica watches
hollister co
christian louboutin outlet
rayban
moncler outlet
coach outlet
michael kors outlet
adidas uk
michael kors outlet online
longchamp outlet store
adidas stan smith
coach outlet
coach outlet store
nike shoes for men
hollister kids
cheap mlb jerseys
adidas yeezy boost
michael kors handbags
pandora charms
polo ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
polo ralph lauren outlet online
adidas yeezy boost 350
new england patriots jerseys
michael kors
james harden shoes
beats by dre
cveland cavaliers jerseys
adidas yeezy
valentino
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
fitflops sale clearance
mulberry purse
moncler outlet
kate spade outlet
fitflops
kobe shoes
oakley sunglasses
fred perry polo
oklahoma city thunder jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet clearance
adidas shoes
yeezy boost 350
polo ralph lauren
louis vuitton handbags
coach factory outlet
nike outlet
oakley sunglasses
nike factory store
cheap nfl jerseys
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
michael kors purses
losangeles lakers jerseys
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
michael kors outlet
hermes handbags
vans outlet store
oakley sunglasses outlet
rolex replica watches
fred perry
gucci outlet
denver broncos jerseys
ed hardy clothing
gucci outlet
pandora jewelry
louis vuitton canada
kate spade outlet
burberry outlet
ralph lauren clearance
cheap nfl jerseys
christian louboutin sale
coach outlet
chicago bulls jerseys
louis vuitton outlet
nike air max
christian louboutin
oakley sunglasses
polo outlet
jordan pas cher
golden state warriors jerseys
ralph lauren outlet
fitflops shoes
lebron james shoes
louboutin shoes
fendi handbags
20170320huazhen
ชื่อ : 20170320huazhen   E-mail : zhenghuazhen412@gmail.com    วันที่ : 20 มีนาคม 2560 10:50 น.
IP : 209.134.5.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูปCopyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.

Engine by MAKEWEBEASY