Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 116
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,615
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
 ประวัติบริษัท
   

 

 
    บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  
          1. ประวัติบริษัท  
                      บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่ที่มี
การปรับรูปแบบการบริหารจากเดิม ที่เป็นเพียง “สำนักงานรัชพรการบัญชี”  และ “คณะบุคคล
รัชพรการบัญชีและภาษีอากร” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  มาจนถึงปัจจุบันเป็น
ธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กรจำนวนกว่า 30 คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบ
บัญชีซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain  และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมี
มากกว่าร้อยราย

 
 
 

        2. วิสัยทัศน์

 " เป็นบริษัทผู้นำด้านการบัญชีและภาษีอากรในระดับภูมิภาค "
             " To be the leading company in accounting and taxation in the region."

 
 

        3. พันธกิจ

           - สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดทำและให้คำปรึกษาด้านบัญชี
ภาษีอากรและกฎหมาย
             - Deliver quality work for our customers both domestic and foreign.
As providing and consultind in of accoumting, taxation and law.
             - บริหารงานอย่างมืออาชีพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
             - Professionally manage our business by an experienced team based on
the good orporate governance.
             - พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
             - Develop regularly staff for maximize service.

 
 
          4. นโยบายคุณภาพ

              บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ
ด้านบัญชีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
              ในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างประเทศ ต้องจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของประเทศลูกค้าโดยคำนึงถึงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ พัฒนาและสร้างเครือข่ายการ
จัดทำบัญชีในประเทศต่างๆ ให้มีมากขึ้น
 
 
 
           5. หนังสือรับรองการค้า

              enlightened ISO 9001:2008 Quality Management System (issues date 2011 - 2017) - present
              enlightened Dbd Certificate Accounting Quality (2008-now) - present
              enlightened Tax Agent Of Revenue department (issues date 2004-2060) - present
              enlightened Dbd Certificate Accounting Practice (issues date 17 july 2015) - present
              enlightened Ideal Accounting Firm from Dbd (issues date 2003) - present
 
   
         “ อาคารรัชพร” เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 18/40 - 41 ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขนกรุงเทพมหานครประเทศไทย  และตอนนี้เราขยายธุรกิจไปยังภาคใต้“ สาขาสุราษฎร์ธานี”
ที่ 1/4  ต.กะแดะ  อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี.

 
 
  ติดต่อเรา

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629 E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)
1/4 หมู่ที่ 8 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ 84160
Tel. (077) 379-335-6 Fax. (077) 379-335-6, 08-1735-1559, 08-1754-2857
 
  E-mail : rpaccountancy@gmail.comrpacc.2014@gmail.com  


บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY